Рецензия на программы и методы Пивоварчука В.С.

           Рецензія  
На програми та методи: « Управління здоров’ям індивіда проти алкогольної залежності Конструктор здоров’я ТМ»; «Навчання населення здоровому та тверезому  способу  життя Конструктор здоров’я ТМ» учбово-консультаційного центру «Валеологія»  під керівництвом ПИВОВАРЧУКА ВОЛОДИМИРА САВЕЛІЙОВИЧА, валеолога-педагога, лікаря- санолога, лікаря- психотерапевта вищої категорії,  психолога-менеджера, дійсного члена Міжнародної академії біоенерготехнологій, доктора філософії медицини, віце-президента Всеукраїнської асоціації інтегративної психосоматичної  медицини.
Надані документи:
1)СВІДОЦТВО про реєстрацію авторського права на твір  №20683 Методичний матеріал:» «Інтегративний комплексний  валеологічний метод Конструктор здоров’я» Пивоварчук Володимир Савелійович.
2)Дипломная работа «Розробка комплексного метода нормалізації ваги осіб, схильних до повноти засобом конструювання здоров’я»
Захистив кваліфікаційну роботу з оцінкою «відмінно» Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна.
3) СВІДОЦТВО про державну реєстрацію юридичної особи ПП ПВКФ «Валеологія» ідентифікаційний код 20231500  15.10.1993р.
4)ДИПЛОМ Присвоена ученая степень доктора философии медицины Пивоварчук Владимир Савельевич Президент В.А.Ткаченко  25 августа 2010 г.№47
5) ДИПЛОМ  Пивоварчук Владимир Савельевич Избран действительным членом (академиком) Международной Академии Биоэнерготехнологий Президент В.А.Ткаченко 25 августа 2010г. №199
6) СВІДОЦТВО №93146 на знак для товарів та послуг Торговая марка «Конструктор здоров’я» ТМ
7) СВІДОЦТВО серія В-02 №456715 про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ПИВОВАРЧУК ВОЛОДИМИР САВЕЛІЙОВИЧ
8) Подяка від  Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація валеологів» видана Пивоварчуку Володимиру Савелійовичу за вагомий внесок у розвиток  валеологічних знань та просвіти населення.
9) ДИПЛОМ спеціаліста закінчив у 2002 році Черкаський інститут управління і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобув кваліфікацію психолога, психолога-менеджера.
10) Ліцензія МОЗ України Пивоварчук Володимир Савелійович Медична практика  серія АД  №071313 з 15.11.2012 р.
Встановлено,що діяльність здійснюється згідно з Законом України «Про підприємництво» на основі свідоцтва про реєстрацію суб’єкта підприємницької  діяльності, уставу ПП ПВКФ «Валеологія». Метод управління здоров’ям індивіда, оздоровлення організму складає в наданні хворій людині знань шляхом індивідуального навчання здоровому образу життя та управління здоров’ям  індивіда на базі  валеології. Курс навчання та практичних навичок  включає у себе такі консультації та рекомендації згідно  Переліку практичних навичок для циклу стажування для лікарів, що підтверджують звання «Лікар-спеціаліст» зі спеціальності «Санологія»:
1.     Методика роботи з валеологічної просвіти та виховання.
2.     Прийоми статевого виховання дітей та підлітків.
3.     Санологічний прийом на клінічній базі.
4.     Складання індивідуальної карти здоров’я.
5.     Оцінка інтегрального біологічного віку та прогнозування здоров’я за біологічним віком.
6.     Оцінка психосоматичного типу людини, його схильність до хвороб та форми адаптаційного реагування.
7.    Оцінка рівня неспецифічної резистентності організму за загальним аналізом крові.
8.     Прогнозування здоров’я людини за факторами ризику.
9.     Прогнозування здоров’я людини за астрологічними критеріями.
10.     Методика визначення рухових якостей людини.
11.     Визначення індивідуальних біоритмів людини.
12.      Прогноз індивідуального здоров’я на основі комплексного обстеження.
13.     Проведення діагностики за методом Накатані-Ріодараку.
14.     Проведення діагностики за методом Фоля.
15.     Знаходження біопатогенних зон методом біолокації.
16.     Оцінка психотипу людини.
17.     Оцінка рівня психічної активності людини.
18.     Оцінка соціонічного типу людини.
19.     Визначення типу реакції на фізичне навантаження.
20.     Методика проведення функціональних проб: з затримкою дихання, із зміною положення тіла у просторі, Гарвардського степ-тесту, Мартіне, PWC-170.
21.     Оцінка рівня фізичного здоров’я дорослих за методом Г.Л.Апанасенко.
22.     Діагностика індивідуального здоровий’я дітей за методом Г.Л.Апанасенко.
23.     Комплексна оцінка фізичного стану людини.
24.     Проведення діагностики та прогнозування здоров’я за комп’ютерними програмами.
25.     Складання індивідуальної програми оздоровлення.
26.     Складання щоденника самоконтролю фізкультурника.
27.     Визначення рухового режиму при розвитку витривалості та швидкості.
28.     Визначення рухового режиму при розвитку сили та гнучкості.
29.     Проведення проби на стійкість до гіпоксії та методика гіпоксичного тренування.
30.     Складання  індивідуальної програми харчування.
31.     Освоєння методики аутогенного тренування.
32.     Методика психотехніки вільне дихання.
33.     Проведення прийомів холодинаміки.
34.     Підвищення енергетичного потенціалу організму (техніка "Вогняна квітка").
35.     Схеми підвищення адаптаційного потенціалу організму засобами фітотерапії.
36.     Методика оздоровчих дихальних технік.
37.     Освоєння техніки оздоровчого класичного масажу.
38.     Методика банкового масажу.
39.     Освоєння сегментарно-рефлекторного масажу.
40.     Освоєння техніки оздоровчого точкового масажу.
41.     Проведення холодової проби  та складання програми загартування.
42.     Методика відновлення сну.
43.     Методика розвантажувально-дієтичної терапії.
44.     Освоєння схем очищення органів.
45.     Схеми ароматерапії.
46.     Методика корекції зайвої ваги тіла.
47.     Призначення схем антигомотоксичної терапії.
48.     Схеми призначення харчових добавок.

Тематичне удосконалення «Психовалеологія» по методу інтегративний валеологічний підхід символ «Дерево життя» в управлінні здоровьям по А.Н.Петрову з отриманням практичних навичок управління ясно баченням в управлінні здоровям індивіда проти розповсюджених хвороб.
Глава 3.6. с.254-315 Интегративная технология коррекции «осанки–фигуры» по В.С. Пивоварчуку. Учебник «Интегративная медицина: путь от идеологии к методологии здравоохранения» автор доктор медицинских наук, профессор Российской Военно-медицинской академии С.А. Парцерняк Под редакцией академика РАМН А.В.Шаброва Санкт-Петербург: «Нордмедиздат»,2007.-424с. для студентов, курсантов, слушателей медицинских вузов, врачей всех специальностей (терапевтов, хирургов, психиатров, неврологов, психотерапевтов, урологов, гинекологов, отолярингологов и др.), организаторов здравоохранения, лиц. заинтерисованных в развитии медицинского и страхового бизнеса и др. Метод Пивоварчука увійшов у программу ІХ Міжнародного «Тижня освіти дорослих»в  Україні: «Освіта дорослих для безпеки громадян і організацій об’єднаної Європи» 2008 рік. С.19 №19 Інтегративний комплексний метод нормалізації ваги для дорослих осіб, схильних до повноти, способом конструювання здоров’я(лекторій для дорослих).
Та  програми  навчання Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна за спеціальністю 7.010108 « Валеологія».:
1. Фізіологія здорового способу життя.
2. Безпека життєдіяльності.
3. Вікова фізіологія та валеологія.
4. Загальна валеологія.
5. Валеологічний моніторинг здоровья.
6. Психологія.
7. Основи екології.
8. Екологічна валеологія.
9. Медична валеологія.
10. Компьютерні технології у валеології.
11. Девіантна поведінка та її профілактика.
12. Моральні та духовні основи здоровья.
13. Валеологія репродуктивного здоровья.
14. Психофізіологічні основи здоровья.
15. Валеософія.
16. Сучасні методи валеологічної профілактики та оздоровлення.
17. Теорія та методика тестування здоровья.
18. Валеологічна культура харчування.
19. Основи натуротерапії.
Програми  навчально- консультаційного центру «Валеологія» по навчанню людей здоровому образу життя та   управлінню здоров’ям індивіда проти алкогольної залежності  Конструктор здоров’я ТМ являються практичною реалізацією курсу валеології. Ці програми дають  активну допомогу здоровим та хворим людям по оволодінню основними принципами здорового образу життя, вони базуються на довірі, на розумінні знань  про здоров’я та тверезе життя. Свою просвітницьку  діяльність Пивоварчук В.С. проводить  як валеолог-педагог, психолог-менеджер. Як лікар-санолог, лікар-психотерапевт вищої категорії не використовує лікувальный підхід, а тільки валеологічний підхід.  На навчання та управління здоров’ям індивіда проти алкогольної залежності Конструктор здоров’я ТМ приймаються люди різного віку, з різним рівнем та станом здоров’я, з різних регіонів та країн. Негативних впливів на психічне та фізичне здоров’я людей у ході і після навчання та управління здоров’ям індивіда проти алкогольної залежності  Конструктор здоров’я ТМ не виявлено. Позитивний  оздоровчий ефект  підтверджують також представлені відгуки, пройшовших навчання та управління здоров’ям індивіда , котрі завірені їх  особистими підписами, та як відео відгуки. Курси навчання та управління здоров’ям індивіда проти алкогольної залежності Конструктор здоров’я ТМ  проводяться як у групі так і індивідуально з кожним. Враховуючи все вищевикладене  можна зробити висновки  про те, що програми навчання населення здоровому способу  життя та управління здоров’ям індивіда проти алкогольної залежності  Конструктор здоров’я ТМ являються  валеологічними та просвітницькими. Методи направлені на профілактику захворювань, попередження розвитку ускладнень та прогресу вже наявних захворювань, збільшення кількості та якості здоров’я, розвантаження підсвідомості від хворобливих установок, досягнення гармонії «організм-середовище», «організм-особистість», використання безмежних можливостей свідомості людини, навченій управлінню ясно баченням в управлінні індивідуальним здоров’ям  проти алкогольної залежності. Вони  не мають  протипоказань  для застосування на широкий загал населення, можуть бути рекомендовані для  здорових людей без обмежень, у хворих як навчальні та просвітницькі по управлінню здоров’ям індивіда з цілью ліквідації мало знань та малограмотності відносно знань про здоров’я   людини(валеологія), виховання вигідних навичок по управлінню індивідуальним здоров’ям   з використанням методологій спецільностей  валеолога-педагога, лікаря-санолога, лікаря-психотерапевта, психолога. По відношенню до людей, залежних від алкоголю, хворих на алкоголізм проводиться не лікування хвороби( патогенез-механізми боротьби з хворобою), які тільки «тренують»,  і таким чином хронізують хворобу. Як можна лікувати малограмотність? Мало знань про здоров’я та тверезість ліквідується навчанням здоров’ю згідно підручникам Міністерства освіти на науки України: формування сучасного наукового світогляду, здоров’я творящого мислення, активація саногенезу, як механізмів створення та управління здоров’ям,  тверезості мислення, використанням безмежних можливостей свідомості людини, гармонії «організм-середовище», психосоматичної гармонізації «організм-особистість». Інтегративний комплексний валеологічний підхід  управління здоров’ям увійшов у підручник «Интегративная медицина: путь от идеологии к методологии здравоохранения» Глава 3.6. с.254-315  автор доктор медичних наук, професор Російської Військово-медичної академії С.А.Парцерняк під редакцією академіка РАМН А,В. Шаброва для студентів, курсантів, слухачів медичних вузів, лікарів усіх спеціальностей(терапевтів, хірургів, психіатрів, неврологів, психотерапевтів та інших), організаторів охорони здоров’я, осіб зацікавлених у страховому бізнесі та інші.   Від  Міністерства освіти і науки України, Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, Всеукраїнської громадської організаціі «Українська асоціація валеологів» видана подяка Пивоварчуку Володимиру Савелійовичу за вагомий внесок у розвиток  валеологічних знань та просвіту населення. Метод «Інтегративний комплексний валеологічний метод Конструктор здоров’я ТМ проти розповсюджених хвороб визнаний і на міжнародному рівні, Пивоварчук В.С. вибраний дійсним членом, академіком Міжнародної академії біоенергетичних технологій(МАБЕТ) при ЮНЕСКО, присвоєно наукове  звання доктора філософії медицини, вибраний віце-президентом Всеукраїнської асоціації інтегративної психосоматичної медицини.  Спеціальність лікаря пацієнт сприймає, як того, хто лікує від хвороб, а не вчить здоров’ю. Малограмотність та мало знань з питань здоров’я та як ним управляти  не можливо вилікувати, про що наголошено у програмі «Здорова нація».  Приймав участь в 2003 році в работі I национального конгрессу в м. Санкт-Петербург «Интегративная медицина - новая идеология здравоохранения России» та в створенні  першого  підручника з інтегративної медицини. Автор запатентованного МЕТОДа КОНСТРУКТОР ЗДОРОВЬЯ™
(Ліцензія МОЗ серія АД  071313 від  15.11.12р.; авторські права та патенти: серія №20683, №ПА3952, №ПА3951), котрі рекомендовані академіком Г.Л.Апанасенко, кафедрою валеології Харьківського Національного університета України ім.В.Н.Каразіна, Всеукраїнскою асоціиацією інтегративної та психосоматичної медицини, МП «Славянской Клиникой», Російською асоціацією інтегративної медицини, Всеукраїнскою асоціацією валеологів.
У своїх програмах та методах Пивоварчук Володимир Савелійович віддає пріоритет  просвітницько- оздоровчим методам перед лікувально- профілактичними, слідуючи основному медичному принципу  « не нашкодь», біоетиці згідно загальнодержавним програмам «Здорова нація» та «Здоров’я 2020, український вимір». Слід рекомендувати лікарям усіх спеціальностей  направляти своїх пацієнтів на навчання здоровому та тверезому способу життя до валеологів–педагогів, валеологам- консультантам з питань здорового способу життя.


                                                                                                                  Рецензент :
                                                                                               Завідуючий кафедрою
                                                                         Спортивної медицини та санології,
                                                                            професор, доктор медичних наук
                     Київської академії післядипломної освіти лікарів ім.П.Л. Шупіка.
                                                                                                         Апанасенко Г.Л.